RODO

Obowiązek Informacyjny

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE :

  • Administratorem danych jest Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju z siedzibą w przy ul. Parkowej 2, 57-320 Polanica-Zdrój,
  • Inspektorem ochrony danych w Teatrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju jest Pani Agnieszka Szołtysek, tel. 74-8690643, e-mail iod.teatrpolanica@grupaformat.pl
  • Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji usługi świadczonej przez Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju
  • Dane będą udostępniane wyłącznie Teatrowi Zdrojowemu – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju lub instytucjom współpracującym,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat w Teatrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju
  • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
  • Dane Pani/Pan podaję dobrowolnie.

Agnieszka Szołtysek, 04.07.2019

(data, podpis ADO)

[cookie_declaration]